Potřebné doklady


1.Velký technický průkaz TP nebo ORV část II.
2.Malý technický průkaz OTP nebo ORV část I.
3.Osvědčení o měření emisí (malá zelená nebo růžová kartička)
Pokud ještě nebylo vydáno (i v případě ztráty) vydáme nový na místě.